Remont nawierzchni żwirowych w Nowym Sączu

Termin składania ofert: 15.02.2021r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Odnośnik do zewnętrznej platformy na której prowadzone jest postępowanie: [KLIK] Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja 26.05.2021r. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja 04.08.2021r. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja 18.08.2021r. Plan postępowań o udzielenie zamówień na[…] Czytaj dalej

Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz

Numer ref. 271.2.54.2020 Data ogłoszenia: 14.12.2020r. Termin składania ofert: 29.12.2020r. godz. 8:00 Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki edytowalne Załącznik nr 15 PFU – zał. nr 15 Odpowiedź na pytania [18.12] Odpowiedź na pytania [21.12] Odpowiedź na pytanie [23.12] Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty

Remont Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu – jezdnia prawa na odcinkach od km 66+802 do km 68+235 oraz od km 68+261 do km 68+962,60 w ciągu drogi krajowej DK75 relacji Kraków – Niepołomice – Brzesko – Nowy Sącz – Krzyżówka – Tylicz – Muszynka – granica państwa (Słowacja) – zakres dodatkowy

Nr. ref. 271.2.51.2020 Zamówienie udzielane w trybie z wolnej ręki na podst. art 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegające  na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, trwale powiązanych z zamówieniem podstawowym: „Remont Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu – jezdnia prawa na odcinkach od km 66+802 do km[…] Czytaj dalej

Bieżące utrzymanie, nadzór i konserwacja sygnalizacji świetlnej, oznakowania aktywnego w 2021 r. na skrzyżowaniach ulic krajowych, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta Nowego Sącza w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Numer ref. 271.2.52.2020 Data ogłoszenia: 10.12.2020r. Termin składania ofert: 21.12.2020r. godz. 8:00 Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki edytowalne Zał. nr 10a Zał. nr 15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [17.12] SIWZ – zmiana treści [17.12] Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian