Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Deklaracja Dostępności

Dostępność cyfrowa

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mzd.nowysacz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu następujących braków:

 1. Zamieszczone publikacje w formacie plików .pdf nie są dostępne cyfrowo.
 2. Nie wszystkie łącza mają nadane tytuły
 3. Nie wszystkie opublikowane zdjęcia posiadają opisy alternatywne. Braki te są na bieżąco usuwane
 4. Nie wszystkie elementy graficzne spełniają wymagany kontrast

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

 1. Powiększanie liter
 2. Wersja kontrastowa
 3. Negatyw strony
 4. Podkreślenie linków
 5. Czytelna czcionka

Strona nie posiada:

 1. Wersji tekstowej nie zawierającej grafik
 2. Podstawowych informacji Miejskim Zarządzie Dróg w Nowym Sączu w języku migowym

Wyłączenia

Mapy.Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku.Treści zewnętrzne.
Podmiot zapewni dostępność cyfrową witryny w terminie zgodnym z powyższą ustawą.

 

Przygotowanie Deklaracji o Dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-31
Deklarację poddano przeglądowi i aktualizacji: 2021-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane kontaktowe i informacje zwrotne:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
E-mail: webmaster@nowysacz.pl
Telefon: 601 686 464

Każdy ma prawo:

 1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:
Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Adres: ul. Wyspiańskiego 22
33-300 Nowy Sącz
E-mail: sekretariat@mzd.nowysacz.pl
Telefon: +48 18 442-79-67  wew. 110

Skargę można złożyć również do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dostępność archtektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzą 4 wejścia, jedno od ul. Wyspiańskiego, trzy od strony zajezdni. Do dwóch wejść prowadzą schody, dwa znajdują się na poziomie chodnika w tym jedno z możliwością podjazdu dla wózków inwalidzkich. Dojazd i dostęp do budynku – droga utwardzona.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek składa się z dwóch części. Pierwsza część posiada parter, cztery piętra oraz pełne podpiwniczenie natomiast druga parter i dwa piętra. Budynek posiada szerokie klatki schodowe i ogólnodostępne korytarze. W budynku znajduje się winda.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono jedno  miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.).

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Opis sposobu dojazdu: przy ul. Wyspiańskiego 22 znajduje się przystanek  MPK –Wyspiańskiego. Linie autobusowe: 3 i 6 (linia regularna). Kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

  Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu! Dostępność cyfrowa Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mzd.nowysacz.pl Data publikacji strony internetowej: 2020-07-31 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-14 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu następujących braków: Zamieszczone publikacje w formacie plików .pdf nie są dostępne cyfrowo. Nie wszystkie łącza mają nadane tytuły Nie wszystkie opublikowane zdjęcia posiadają opisy alternatywne. Braki te są na bieżąco usuwane Nie wszystkie elementy graficzne spełniają wymagany kontrast Strona posiada następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: Powiększanie liter Wersja kontrastowa Negatyw strony Podkreślenie linków Czytelna czcionka Strona nie posiada: Wersji tekstowej nie zawierającej grafik Podstawowych informacji Miejskim Zarządzie Dróg w Nowym Sączu w języku migowym Wyłączenia Mapy.Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku.Treści zewnętrzne. Podmiot zapewni dostępność cyfrową witryny w terminie zgodnym z powyższą ustawą.   Przygotowanie Deklaracji o Dostępności Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-31 Deklarację poddano przeglądowi i aktualizacji: 2021-03-27 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Dane kontaktowe i informacje zwrotne: Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: E-mail: webmaster@nowysacz.pl Telefon: 601 686 464 Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargi i odwołania Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu Adres: ul. Wyspiańskiego 22 33-300 Nowy Sącz E-mail: sekretariat@mzd.nowysacz.pl Telefon: +48 18 442-79-67  wew. 110 Skargę można złożyć również do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dostępność archtektoniczna Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Do budynku prowadzą 4 wejścia, jedno od ul. Wyspiańskiego, trzy od strony zajezdni. Do dwóch wejść prowadzą schody, dwa znajdują się na poziomie chodnika w tym jedno z możliwością podjazdu dla wózków inwalidzkich. Dojazd i dostęp do budynku – droga utwardzona. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Budynek składa się z dwóch części. Pierwsza część posiada parter, cztery piętra oraz pełne podpiwniczenie natomiast druga parter i dwa piętra. Budynek posiada szerokie klatki schodowe i ogólnodostępne korytarze. W budynku znajduje się winda. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono jedno  miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.). Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Opis sposobu dojazdu: przy ul. Wyspiańskiego 22 znajduje się przystanek  MPK –Wyspiańskiego. Linie autobusowe: 3 i 6 (linia regularna). Kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Przewiń do góry
Skip to content Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!