Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Informacja nt. dofinansowania zadania pn.: „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Lwowskiej – I etap (odc. od budynku nr 135 do budynku nr 302)”

Informujemy, iż Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 488 129,00 zł. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Budowa chodnika
i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Lwowskiej – I etap (odc. od budynku nr 135 do budynku nr 302)

Zakres robót w przedmiotowej inwestycji obejmuje:

– budowę chodnika i ścieżki rowerowej ul. Lwowskiej od hm 17+85,0 do hm
23+91,5 (od budynku nr 135 do nr 302)
– budowę kanalizacji deszczowej od hm 17+85,0 do hm 23+91,5 (od budynku
nr 135 do nr 302)
– przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci nN od km 140+227 do km
141+092 (km DK28)
– budowę oświetlenia drogowego od km 140+227 do km 141+092 (km DK28)

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!