Przebudowa drogi gminnej nr 293186K ul. Magazynowa w km od 0+025 do km 0+635 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz

Przedmiot zamówienia Roboty budowlane
Termin składania ofert 26.04.2023r. godz. 08:00 ZMIANA TERMINU: 28.04.2023r. godz. 08:00
Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ
SWZ POBIERZ
Załączniki edytowalne POBIERZ
Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert KLIK
Dok. techniczna POBIERZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.04 POBIERZ
Odp. na pytania Wykonawców do SWZ 24.04 POBIERZ
Dok. techniczna – zmiany 24.04 POBIERZ
SWZ – zmiana treści POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych POBIERZ
Przewiń na górę