Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Przebudowa drogi gminnej nr 293385K na odcinku od km 0+015,00 do km 0+560,30 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz (ul. Wiśniowieckiego)

                                                      

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 293385K na odcinku od km 0+015,00 do km 0+560,30 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz” – ulica Wiśniowieckiego.

DOFINANSOWANIE           1 264 593,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI    2 560 840,11 zł

 

Przebudowana zostanie jezdnia, chodniki wraz z krawężnikami na ulicy Wiśniowieckiego od skrzyżowania z ulicą 1 Brygady do ulicy Królowej Jadwigi oraz wykonana zostanie kanalizacja deszczowa. Wyznaczone przejścia dla pieszych zyskają dedykowane doświetlenie i oznakowanie.

 

CELE INWESTYCJI:

 

– poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców;

– zwiększenie płynność ruchu drogowego;

– zmniejszenie kosztów utrzymania drogi;

– ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poziomu hałasu;

– likwidacja barier technicznych oraz dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

 

REZULTATY:

Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie miała pozytywny wpływ na wszystkich mieszkańców Nowego Sącza, a w szczególności tych, którzy codziennie będą korzystać z przebudowanej infrastruktury drogowej, a także turystów oraz osób dojeżdżających np. do pracy. Jednocześnie przebudowany ciąg komunikacyjny pozytywnie wpłynie na zwiększenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg, a także na szybszy i bezpieczniejszy transport na terenie Miasta Nowego Sącza.

Harmonogram rzeczowy prac [link]

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!