Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Przebudowa drogi powiatowej 1597K na odcinku od km 1+112,36 do km 2+111,36 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz. (ul. Grodzka)

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1597K na odcinku od km 1+112,36 do km 2+111,36 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz”.

 

DOFINANSOWANIE           2 177 201,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI    3 795 232,18 zł

 

W ramach zadania wykonano przebudowę jezdni, obustronnego chodnika oraz przebudowę skrzyżowania ulic Grodzka-Jagiellońska-Kunegundy na rondo. Wzmocniona została podbudowa jezdni, zmodernizowano kanalizację deszczową, a przejścia dla pieszych zyskały dedykowane doświetlenie
i oznakowanie, dodatkowo ustawiono radar informujący o prędkości ruchu pojazdów.

 

CELE INWESTYCJI:

– poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców;

– zwiększenie płynność ruchu drogowego;

– zmniejszenie kosztów utrzymania drogi;

– ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poziomu hałasu;

– likwidacja barier technicznych oraz dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami ruchowymi.

 

REZULTATY:

Realizacja inwestycji ma pozytywny wpływ na mieszkańców Nowego Sącza w szczególności tych, którzy codziennie korzystają z przebudowanej infrastruktury drogowej, a także turystów. Ponadto przebudowany ciąg komunikacyjny przyczynił się do zwiększenia spójnej i wysokiej jakości sieci dróg na terenie Miasta Nowego Sącza.

 

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!