Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Przebudowa drogi powiatowej nr 1604K (ul. Nawojowska) w km od 0+000,00 do 3+255,47 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz

                                                           

 

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1604K (ul. Nawojowska) w km od 0+000,00 do 3+255,47 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz”

DOFINANSOWANIE                                   12 331 195,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA                 26 486 426,56 zł

Wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni na ulicy Nawojowskiej, nowe chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, zjazdy, skrzyżowania z drogami innych kategorii, wykonane zostaną dedykowane oświetlenia przejść dla pieszych, przebudowane sieci infrastrukturalne kolidujące z inwestycją, przebudowany i wyremontowany zostanie system odwodnienia (kanalizacja deszczowa) oraz oświetlenie uliczne i sygnalizacje świetlne.

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!