Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28 – Projekt UE

Nr przetargu:271/03/N/17

DATA PRZETARGU: 26.06.2017 r.
UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert:30.06.2017 r.

1. Projekt budowlany i wykonawczy (plik skompresowany zip 500MB)

UWAGA!!!   NOWY-SKORYGOWANY DRUK OFERTY!!!

  • dołożono rys.nr 1.5.9 branży mostowej projektu wykonawczego
  • zamieszczono decyzję środowiskową
  • zamieszczono dokumentację geotechniczną
  • zamieszczono pytania od wykonawców i odpowiedzi

 ogłoszenie o zamówieniu
 siwz
 siwz-cd
 instrukcja wypełniania JEDZ-załącznik nr 2a do siwz
 wzór tablicy informacyjnej i pamiatkowej-załącznik nr 6 do siwz
 oferta wraz z załącznikami-druki w formie edytowalnej
 JEDZ-załącznik nr 2 do siwz w formie edytowalnej
 Branża mostowa-rysunek nr 1.5.9 konstrukcyjny dźwigarów łukowych
 decyzja środowiskowa
 Dokumentacja geotechniczna
 zapytania od wykonawców i odpowiedzi z dnia 30.05.17
 zapytania od wykonawców i odpowiedzi nr 2 i 3
 zapytania od wykonawców i odpowiedzi nr 4
 zapytania od wykonawców i odpowiedzi nr 1
 zapytania od wykonawców i odpowiedzi nr 7
 zapytania od wykonawców i odpowiedzi nr 9
 zapytania od wykonawców i odpowiedzi nr 5
 zapytania od wykonawców i odpowiedzi nr 8
 zapytania od wykonawców i odpowiedzi nr 6
 STWiORB drogowe i mostowe-poprawione strony:95,191,219,243,251,276,286,680
 zapytania od wykonawców i odpowiedzi nr 10
 wzór umowy uwzględniający treść udzielonych powyżej wyjaśnień do siwz
 informacja o zmianie terminu składania ofert na 30.06.2017 r.
 informacja o zmianie terminu składania ofert zamieszczona w DUUE
 zapytania od wykonawców i odpowiedzi nr 11
 zapytania od wykonawców i odpowiedzi nr 12
 zapytania od wykonawców i odpowiedzi nr 13
 zapytania od wykonawców i odpowiedzi nr 15
 zapytania od wykonawców i odpowiedzi nr 16
 zapytania od wykonawców i odpowiedzi nr 14
 zapytania od wykonawców i odpowiedzi nr 17
 zapytania od wykonawców i odpowiedzi nr 18
 zapytania od wykonawców i odpowiedzi nr 19
 nowy druk oferty po korekcie błędu pisarskiego w pkt B
 zapytania od wykonawców i odpowiedzi nr 20
 informacja z sesji otwarcia ofert
 informacja o wynikach postępowania przetargowego

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!