Pasek tła

Przebudowa ul. Jamnickiej – opracowanie dokumentacji projektowej

Nr sprawy 271.2.15.2021
Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP
Przedmiot zamówienia Usługi
Termin składania ofert 27.05.2021r. godz. 08:00
Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ
SWZ POBIERZ
Wymagania dla projektowania POBIERZ
Załączniki edytowalne POBIERZ
Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert KLIK
Unieważnienie POBIERZ
Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian