Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Remont drogi gminnej nr 293333K w km od 0+018,40 do 0+732,40 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz (ul. Sucharskiego)

                                                                 

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizacje zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 293333K w km od 0+018,40 do 0+732,40 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz”.

 

DOFINANSOWANIE           2 638 587,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI    4 516 005,45 zł

 

W ramach zadania wzmocniona została podbudowa drogi na ulicy Sucharskiego, wymieniono nawierzchnię jezdni oraz zmodernizowano chodniki dla pieszych na całym odcinku, a także zamontowano nowe oznakowanie przejść dla pieszych.

 

CELE INWESTYCJI:

– poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców;

– zwiększenie płynność ruchu drogowego;

– zmniejszenie kosztów utrzymania drogi;

– ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poziomu hałasu;

– likwidacja barier technicznych oraz dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami ruchowymi.

 

REZULTATY:

Realizacja zadania ma pozytywny wpływ na mieszkańców Nowego Sącza w szczególności tych, którzy codziennie korzystają z przebudowanej infrastruktury drogowej, a także turystów. Ponadto przebudowany ciąg komunikacyjny przyczynił się do zwiększenia spójnej i wysokiej jakości sieci dróg na terenie Miasta Nowego Sącza.

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!