Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Zalesie (293404K) w m. Nowy Sącz

                                      

 

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie w wysokości 64 000,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi na realizację zadania: Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Zalesie (293404K) w m. Nowy Sącz

 

DOFINANSOWANIE                                 64 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI    92 250,00 zł

 

W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa dokumentacja geologiczno-inżynierska,  określająca rodzaj gruntu, poziom wody gruntowej oraz cechy wytrzymałościowe, zmienność i odkształcalność gruntów czyli informacje niezbędne do zaprojektowania skutecznego rozwiązania umocnienia osuwiska oraz odbudowy ulicy Zalesie w Nowym Sączu.

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!