Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!
Widok drogi bez poboczy

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska nr 67991 wraz z odbudową drogi gminnej Zalesie (293404K) w miejscowości Nowy Sącz w km 0+280 – 0+370

Przedmiot zamówienia Usługi
Termin składania ofert 05.09.2022r. godz. 08:00
Odnośnik do strony na której prowadzone jest postępowanie, stanowiącej także miejsce składania ofert KLIK
Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!