Zakończenie remontu ul. Bulwar Narwiku

W maju 2019r. zakończono remont ul. Bulwaru Narwiku na odcinku od ronda im. ks. Władysława Lesiaka pod Zamkiem do wysokości mostu w ciągu ul. Lwowskiej.

Pracami został objęty odcinek o długości 477 mb.

W jego ramach dokonano robót związanych z odwodnieniem ulicy, wymieniono oświetlenie uliczne na energooszczędne LEDowe, wyremontowano zatoki autobusowe, wymieniono nawierzchnię jezdni wraz z podbudową, zmodernizowano chodnik wraz ze ścieżką rowerową, która została wykonana z nawierzchni asfaltowej.

Koszt całości prac wyniósł kwotę 1 009 565,55 zł. brutto

Przewiń na górę