Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28 – Projekt UE

Nr przetargu:271/03/N/17 DATA PRZETARGU: 26.06.2017 r. UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert:30.06.2017 r. 1. Projekt budowlany i wykonawczy (plik skompresowany zip 500MB) UWAGA!!!   NOWY-SKORYGOWANY DRUK OFERTY!!! dołożono rys.nr 1.5.9 branży mostowej projektu wykonawczego zamieszczono decyzję środowiskową zamieszczono dokumentację geotechniczną zamieszczono pytania od wykonawców i odpowiedzi  ogłoszenie o zamówieniu  siwz  siwz-cd  instrukcja wypełniania JEDZ-załącznik nr 2a do siwz  wzór tablicy informacyjnej i pamiatkowej-załącznik nr 6 do siwz  oferta wraz z załącznikami-druki w formie edytowalnej  JEDZ-załącznik nr 2 do siwz w formie edytowalnej  Branża mostowa-rysunek nr 1.5.9 konstrukcyjny dźwigarów łukowych  decyzja środowiskowa  Dokumentacja geotechniczna  zapytania od wykonawców i odpowiedzi z dnia 30.05.17  zapytania od wykonawców i[…]

Przewiń do góry
Skip to content Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!