Click to listen highlighted text!

Budżet Obywatelski 2021

Nr sprawy 271.2.18.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Termin składania ofert 28.05.2021r. godz. 10:00 Ogłoszenie o zamówieniu [POBIERZ] SWZ [POBIERZ] Dokumentacja techniczna [POBIERZ] STWiORB [POBIERZ] Załączniki edytowalne [POBIERZ] Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert [KLIK]

Budowa ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego – budowa Obwodnicy Wschodniej – etap II – opracowanie dokumentacji projektowej

Nr sprawy 271.2.16.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Usługi Termin składania ofert 20.05.2021r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu [POBIERZ] SWZ [POBIERZ] Dokumentacja techniczna [POBIERZ] Załączniki edytowalne [POBIERZ] Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert [KLIK]

Przebudowa drogi gminnej nr 293206K (ul. Młyńskiej) w km 0+000,00–0+421,70 wraz z przebudową skrzyżowania z DK28 w km 136+023,70–136+286,40 i DP nr 1605K w km. 0+000,00–0+101,00 w Nowym Sączu

Nr sprawy 271.2.17.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Termin składania ofert 28.05.2021r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu [POBIERZ] SWZ [POBIERZ] Dokumentacja techniczna [POBIERZ] STWIORB [POBIERZ] Harmonogram – zał. nr 10 [POBIERZ] Załączniki edytowalne [POBIERZ] Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert [KLIK]

Modernizacja obiektów mostowych na terenie Nowego Sącza

Termin składania ofert: 04.05.2021r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Przedmiary_STWiORB Odnośnik do zewnętrznej platformy, na której składa się oferty w niniejszym postępowaniu: [KLIK] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia SWZ – zmiana treści [28.04] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [30.04] SWZ – zmiana treści [30.04] Informacja z otwarcia ofert

Remont obiektów mostowych na terenie Nowego Sącza

Termin składania ofert: 04.05.2021r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Przedmiary_STWiORB Odnośnik do zewnętrznej platformy, na której składa się oferty w niniejszym postępowaniu: [KLIK] Odpowiedź na pytania Wykonawców [26.04] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia SWZ – zmiana treści [27.04] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [30.04] SWZ – zmiana treści [30.04] Informacja z otwarcia ofert 

Przewiń do góry
Skip to content Click to listen highlighted text!