Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w mieście Nowy Sącz w 2021r.

Nr sprawy 271.2.28.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Termin składania ofert 19.08.2021r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Dokumentacja techniczna POBIERZ STWIORB POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert KLIK Harmonogramy – zał nr 10 POBIERZ

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Obłazy od ul. Ziołowej zlokalizowanej na dz. 17 obr. 54 i 43/3 obr. 53 w miejscowości Nowy Sącz.

Nr sprawy 271.2.27.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Termin składania ofert 23.07.2021r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Dokumentacja techniczna POBIERZ STWIORB POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert KLIK Informacja z otwarcia ofert POBIERZ

Budżet obywatelski 2021 – powtórzony

Nr sprawy 271.2.25.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Termin składania ofert 16.07.2021r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Dokumentacja techniczna POBIERZ STWIORB POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert KLIK Odp na pytania Wykonawców POBIERZ SWZ [zmiana treści 12.07] POBIERZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia POBIERZ Informacja z otwarcia ofert POBIERZ Unieważnienie cz. II POBIERZ

Przebudowa ul. Jamnickiej – opracowanie dokumentacji projektowej

Nr sprawy 271.2.23.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Usługi Termin składania ofert 17.06.2021r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Wymagania dla projektowania POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert KLIK Informacja z otwarcia ofert POBIERZ Informacja o wyborze oferty POBIERZ

Remont Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu – jezdnia lewa na odcinkach od km 66+802 do km 68+235 oraz od km 68+261 do km 68+962,6 w ciągu drogi krajowej DK75 relacji Kraków – granica państwa

Nr sprawy 271.2.22.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Termin składania ofert 23.06.2021r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Dokumentacja techniczna POBIERZ STWIORB POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert KLIK Odpowiedź na pytania do treści SWZ [18.06] POBIERZ Zał. do odpowiedzi POBIERZ Informacja z otwarcia ofert POBIERZ Informacja o wyborze oferty POBIERZ

Przebudowa ul. Jamnickiej – opracowanie dokumentacji projektowej

Nr sprawy 271.2.21.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Usługi Termin składania ofert 04.06.2021r. godz. 10:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Wymagania dla projektowania POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert KLIK Informacja z otwarcia ofert POBIERZ Unieważnienie POBIERZ

Zakup systemu ewidencji i zarządzania infrastrukturą drogowo-mostową Miasta Nowego Sącza opartego o rozwiązania GIS

Nr sprawy 271.2.20.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Usługi Termin składania ofert 04.06.2021r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 10 POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert KLIK Informacja z otwarcia ofert POBIERZ Informacja o wyborze oferty POBIERZ

Przebudowa drogi powiatowej nr 1604K ( ul. Nawojowska) w km od 0+000,00 do 3+255,47 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz

Nr sprawy 271.2.19.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Termin składania ofert 11.06.2021r. godz. 08:00/ Termin składania ofert zmieniony na dzień 18.06.2021r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Dokumentacja techniczna POBIERZ STWIORB POBIERZ Harmonogram – zał. nr 10 POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert KLIK Informacja o zmianie treści zał. nr 8 – wzór umowy POBIERZ Zał nr 8 – wzorzec umowy – zmiana treści POBIERZ Odpowiedź na pytania Wykonawców [02.06] POBIERZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia POBIERZ SWZ – zmiana[…]

Przebudowa ul. Jamnickiej – opracowanie dokumentacji projektowej

Nr sprawy 271.2.15.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Usługi Termin składania ofert 27.05.2021r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Wymagania dla projektowania POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert KLIK Unieważnienie POBIERZ

Budżet Obywatelski 2021

Nr sprawy 271.2.18.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Termin składania ofert 28.05.2021r. godz. 10:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Dokumentacja techniczna POBIERZ STWiORB POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert KLIK Informacja z otwarcia ofert POBIERZ Informacja o wyborze oferty cz. I, cz. VII, cz. VIII POBIERZ Informacja o wyborze oferty cz. V POBIERZ Informacja o wyborze oferty cz. II, cz. III, cz. X POBIERZ Unieważnienie cz. IV, cz. VI, cz. IX POBIERZ

Przewiń do góry
Skip to content Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!