Click to listen highlighted text!

Zamówienia Publiczne

Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego Miasta Nowego Sącza w roku 2021

Numer ref. 271.2.57.2020 Data ogłoszenia: 18.12.2020r. Termin składania ofert: 28.12.2020r. godz. 8:00 Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki edytowalne Załącznik nr 16 Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty Unieważnienie wyboru oferty [08.01.2021r] Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu   Informuje na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych,[…]

Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz

Numer ref. 271.2.54.2020 Data ogłoszenia: 14.12.2020r. Termin składania ofert: 29.12.2020r. godz. 8:00 Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki edytowalne Załącznik nr 15 PFU – zał. nr 15 Odpowiedź na pytania [18.12] Odpowiedź na pytania [21.12] Odpowiedź na pytanie [23.12] Informacja z otwarcia ofert

Remont Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu – jezdnia prawa na odcinkach od km 66+802 do km 68+235 oraz od km 68+261 do km 68+962,60 w ciągu drogi krajowej DK75 relacji Kraków – Niepołomice – Brzesko – Nowy Sącz – Krzyżówka – Tylicz – Muszynka – granica państwa (Słowacja) – zakres dodatkowy

Nr. ref. 271.2.51.2020 Zamówienie udzielane w trybie z wolnej ręki na podst. art 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegające  na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, trwale powiązanych z zamówieniem podstawowym: „Remont Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu – jezdnia prawa na odcinkach od km 66+802 do km 68+235 oraz  od km 68+261 do km 68+962,60[…]

Budowa Obwodnicy Wschodniej Nowego Sącza – etap I. Opracowanie dokumentacji projektowej

Numer ref. 271.2.53.2020 Data ogłoszenia: 10.12.2020r. Termin składania ofert: 22.12.2020r. godz. 8:00 Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki edytowalne Decyzja środowiskowa – zał. nr 15 Dokumentacja geotechniczna – zał. nr 15 Projekt koncepcyjny – zał. nr 15 Projekt koncepcyjny (warunki techniczne) – zał. nr 15 Wymogi dla projektowania – zał. nr 15 Odpowiedź na pytania do[…]

Bieżące utrzymanie, nadzór i konserwacja sygnalizacji świetlnej, oznakowania aktywnego w 2021 r. na skrzyżowaniach ulic krajowych, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta Nowego Sącza w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Numer ref. 271.2.52.2020 Data ogłoszenia: 10.12.2020r. Termin składania ofert: 21.12.2020r. godz. 8:00 Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki edytowalne Zał. nr 10a Zał. nr 15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [17.12] SIWZ – zmiana treści [17.12] Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty

Modernizacja ulicy Tęczowej na odcinku od budynku nr 5 – 111mb

Nr. ref. 271.2.47.2020 Zamówienie udzielane w trybie z wolnej ręki na podst. art 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, w rezultacie unieważnienia postępowania na ww. zadanie w dniu 25.11.2020r z powodu wykluczenia jedynego Wykonawcy, który złożył ofertę, na podst. art. 24 ust.1 pkt 12 ustawy PZP oraz odrzucenia jego oferty na podst. z art.[…]

Modernizacja ulicy Brenerów na odcinku do posesji nr 12 na długości 161 m

Nr. ref. 271.2.48.2020 Zamówienie udzielane w trybie z wolnej ręki na podst. art 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, w rezultacie braku złożenia ofert na realizacje niniejszego zamówienia publicznego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja ulic w Nowym Sączu” Wykonawca zaproszony do negocjacji: MKBud Sp. z o.o. Bilsko 282 33-314 Łososina Dolna[…]

Obsługa i zarządzanie przystankami autobusowymi

Nr. ref. 271.2.45.2020 Termin składania ofert: 24.12.2020r. godz. 12:00 Materiały do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się na zewnętrznej platformie zakupowej: [KLIK] Informacja z otwarcia ofert Unieważnienie postępowania [08.01.2021]

Modernizacja mostu w ciągu ul. Nowochruślickiej na rzece Łubinka

Nr. ref. 271.2.44.2020 Zamówienie udzielane w trybie z wolnej ręki na podst. art 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, w rezultacie braku złożenia ofert na realizacje niniejszego zamówienia publicznego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja obiektów mostowych na terenie Nowego Sącza„. Wykonawca zaproszony do negocjacji: Budownictwo Komunikacyjne Inż. Walenty Kuśnierz, ul. Szkolna[…]

Przewiń do góry
Skip to content Click to listen highlighted text!