Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Remonty bieżące ulic i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024r

Nr sprawy 271.2.47.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Termin składania ofert 02.11.2021r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Załącznik 1A – dla cz. I POBIERZ Załącznik 1A – dla cz. II[…]

Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową dróg w Nowym Sączu – opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Nr sprawy 271.2.46.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Usługi Termin składania ofert 21.10.2021r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Dokumentacja techniczna – karty osuwisk POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce[…]

Remonty bieżące chodników ulic w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022r.

Nr sprawy 271.2.45.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Termin składania ofert 27.10.2021r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Załacznik 1A POBIERZ STWIORB POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce[…]

Modernizacja drogi gminnej nr 293376K (ul. Westerplatte) w Nowym Sączu w km 0+005,00 – 0+497,00

Nr sprawy 271.2.43.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Termin składania ofert 20.10.2021r. godz. 9:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Dokumentacja techniczna POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert[…]

Modernizacja mostu przy ul. Barskiej w ciągu drogi dojazdowej do zabudowań na potoku Naściszówka

Nr sprawy 271.2.42.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Termin składania ofert 20.10.2021r. godz. 8:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Dokumentacja techniczna POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert[…]

Modernizacja dróg gminnych: ul. Całkowa, ul. Jaworowa, ul. Meissnera, ul. Klonowa

Nr sprawy 271.2.41.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Termin składania ofert 14.10.2021r. godz. 8:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Dokumentacja techniczna POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert[…]

Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową dróg w Nowym Sączu – opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Nr sprawy 271.2.40.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Usługi Termin składania ofert 29.09.2021r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Dokumentacja techniczna – karty osuwisk POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce[…]

Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych, powiatowych i krajowych na terenie Miasta Nowego Sącza w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2024r.

Nr sprawy 271.2.36.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Termin składania ofert 06.10.2021r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu [POBIERZ] SWZ [POBIERZ] STWiORB [POBIERZ] Załączniki edytowalne [POBIERZ] Załącznik nr 1A [POBIERZ] SWZ zmiana [POBIERZ] Załączniki[…]

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!