Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego Miasta Nowego Sącza w roku 2021

Numer ref. 271.2.57.2020

Data ogłoszenia: 18.12.2020r.

Termin składania ofert: 28.12.2020r. godz. 8:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Załącznik nr 16

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Unieważnienie wyboru oferty [08.01.2021r]

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

 

Informuje na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadania pn.: Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego Miasta Nowego Sącza w roku 2021” wybrano ofertę złożoną przez:                                                                                                                  

Konsorcjum firm:

  • H.U.P „Elektra” Mieczysław Poręba, ul. Promienna 36A, 33-300 Nowy Sącz
  • Instalatorstwo Elektryczne Jerzy Żerulik, ul. Źródlana 13, 33-380 Krynica Zdrój

Oferta wykonawcy jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie
art. 91ust.1. ustawy PZP. W trakcie postępowania nie wykluczono żadnego oferenta oraz nie odrzucono żadnej oferty.

 

Informacje o Wykonawcach i ich ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty Nazwa oferenta i adres oferenta Cena oferty Czas usunięcia awarii Doświadczenie kierownika robót Całkowita liczba uzyskanych punktów
Cena brutto [zł] Liczba uzyskanych punktów Godzina Liczba uzyskanych punktów
Ilość lat
Liczba uzyskanych punktów
1 Konsorcjum firm:

1. F.H.U.P „Elektra” Mieczysław Poręba, ul. Promienna 36A, 33-300 Nowy Sącz;

2. Instalatorstwo Elektryczne Jerzy Żerulik, ul. Źródlana 13, 33-380 Krynica Zdrój

523 980,00 60 12 20  


35

 


20

100
2 Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych „ELTEX” S.C. Z. Sławecki, A. Rams Ul. Kraszewskiego 171A/A1, 33-380 Krynica-Zdrój 583 020,00 53,92 12 20
3

        20
93,92

Nowy Sącz 14.01.2021r.                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                  Z poważaniem
(-) Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w  Nowym Sączu
Dawid Janik

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian