Budowa ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego – budowa Obwodnicy Wschodniej – etap II – opracowanie dokumentacji projektowej

Nr sprawy 271.2.16.2021
Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP
Przedmiot zamówienia Usługi
Termin składania ofert 20.05.2021r. godz. 08:00
Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ
SWZ POBIERZ
Dokumentacja techniczna POBIERZ
Załączniki edytowalne POBIERZ
Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert KLIK
Informacja o zmianie treści SWZ POBIERZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia POBIERZ
SWZ [zmiana treści] POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert POBIERZ
Unieważnienie POBIERZ
Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian