Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Modernizacja dróg gminnych: ul. Całkowa, ul. Jaworowa, ul. Meissnera, ul. Klonowa

Nr sprawy 271.2.41.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Termin składania ofert 14.10.2021r. godz. 8:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Dokumentacja techniczna POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert[…]

Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową dróg w Nowym Sączu – opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Nr sprawy 271.2.40.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Usługi Termin składania ofert 29.09.2021r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Dokumentacja techniczna – karty osuwisk POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce[…]

Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych, powiatowych i krajowych na terenie Miasta Nowego Sącza w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2024r.

Nr sprawy 271.2.36.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Termin składania ofert 06.10.2021r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu [POBIERZ] SWZ [POBIERZ] STWiORB [POBIERZ] Załączniki edytowalne [POBIERZ] Załącznik nr 1A [POBIERZ] SWZ zmiana [POBIERZ] Załączniki[…]

Przebudowa skrzyżowania Lwowska – Prażmowskiego – Nowochruślicka

Nr sprawy 271.2.35.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Termin składania ofert 04.10.2021r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Dokumentacja techniczna POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert[…]

Remonty bieżące chodników ulic w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024r.

Nr sprawy 271.2.37.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Termin składania ofert 04.10.2021r. godz. 10:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Załacznik 1A POBIERZ STWIORB POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce[…]

Modernizacja chodnika ul. Zawiszy Czarnego w Nowym Sączu w km 0+201,00-0+424,40

Nr sprawy 271.2.39.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Termin składania ofert 04.10.2021r. godz. 13:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Dokumentacja techniczna POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert[…]

Kierunek: bezpieczna droga na osiedlu Chruślice – Budżet Obywatelski 2021

Zamówienie udzielane w trybie z wolnej ręki na podst. art. 305 pkt 2 ustawy PZP, w rezultacie braku złożenia ofert na realizacje niniejszego zamówienia publicznego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budżet Obywatelski 2021 – powtórzony” Wykonawca zaproszony do negocjacji: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe „GODROM” Sp. z[…]

Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową dróg w Nowym Sączu – opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Nr sprawy 271.2.33.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Usługi Termin składania ofert 17.09.2021r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Dokumentacja techniczna – karty osuwisk POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce[…]

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w mieście Nowy Sącz w 2021r. – powtórzony

Nr sprawy 271.2.32.2021 Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Termin składania ofert 09.09.2021r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Dokumentacja techniczna POBIERZ STWIORB POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce[…]

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!