Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Informacja dot. wyroków KIO ws. „Remonty bieżące ulic i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024r” oraz „Odbudowa ulicy Grabowej w Nowym Sączu”

Miejski Zarząd Dróg informuję, iż Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 03.12.2021r. w sprawach:

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30.11.2021r. odwołań wniesionych przez Wykonawcę ZBD Group Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Jagodowej 61, 33-300 Nowy Sącz na czynność odrzucenia oferty przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, w obydwu postępowaniach oddaliła odwołania, uznając wszystkie zarzuty Odwołującego jako bezzasadne.

Wobec powyższego Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu kontynuuje proces oceny i badania ofert złożonych przez pozostałych Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remonty bieżące ulic i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024r”.

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!