Informacja dot. zamknięcia w dniu 12 listopada (tj. sobota) od godz. 9:00 do godz. 13:00 fragmentu ul. Marcinkowickiej

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, iż w związku z pracami związanymi z wykonywaniem nawierzchni na budowanym obiekcie mostowym w ciągu ul. Marcinkowickiej, prowadzonymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, w dniu 12 listopada 2022r. tj. sobota, od godz. 9:00 do godz. 13:00 droga ta będzie zamknięta dla ruchu w rejonie budowanego mostu tj. w rejonie skrzyżowania z ul. Jagodową.

Wobec powyższego nie będzie także możliwości wyjazdu z ul. Jagodowej w ul. Marcinkowicką w kierunku Marcinkowic.

Objazd drogami powiatowymi: nr 1551K Limanowa – Chełmiec i 1552 K Tęgoborze – Chomranice oraz drogami krajowymi: nr 75 Brzesko – Nowy Sącz i nr 28 Obwodnicą Północną Nowego Sącza.

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian