Informacja dot. zmiany org ruchu w związku z Dniem Wszystkich Świętych

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w związku z nadchodzącym dniem 1.11.2022 r planowane jest wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu w okresie od 31.10.2022 – 02.11.2022 roku w obrębie nowosądeckich cmentarzy zlokalizowanych w ciągu ulic Św. Heleny, Węgierska, Nawojowska, Rejtana, Husarska i Lwowska.

Wprowadzone zmiany w głównej mierze obejmują:

– zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez ograniczenie prędkości pojazdów do 30km/h,

– ostrzeżenie kierowców o wzmożonym ruchu pieszych poprzez zamontowanie stosownych tablic informacyjnych,

– zapewnienie poprawy przejezdności oraz płynności ruchu pieszych poprzez zamontowanie znaków drogowych B-36 „zakaz zatrzymywania się”

– wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. M. Dąbrowskiej od ul. Nawojowskiej do
ul. B. Prusa.

Pozostałe oznakowanie bez zmian.

Prosimy o zastosowanie się do nowego, tymczasowego oznakowania oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian