Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Informacja nt. dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1595K (ul. 29 Listopada) w km 0+032,90 do km 0+822,20 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz”

Informujemy, iż Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 742 781,85 zł. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1595K (ul. 29 Listopada) w km 0+032,90 do km 0+822,20 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz”.

W ramach zadania wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego, chodniki i  ścieżka pieszo-rowerowa z kostki brukowej. Ułożone zostaną krawężniki granitowe, ścieki z kostki granitowej oraz obrzeża betonowe. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie uliczne. Wyznaczone przejścia dla pieszych zyskają dedykowane doświetlenie. Wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe.

 

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!