Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Informacja o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych

Przedstawiamy informację o sposobie wykonania przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach w przedmiocie kontroli pn.: „P/21/076 – Dochodzenie przez jednostki samorządu terytorialnego należności w związku ze zniszczeniami infrastruktury drogowej” za lata 2017-2020, prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

POBIERZ

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!