Modernizacja ul. Cisowej w Nowym Sączu w km 0+000 – 0+176

Nr sprawy DIR-RS-420-1/21
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe – zamówienie pozaustawowe na podst. art. 2 ust.1 pkt.1 PZP
Przedmiot zamówienia Roboty budowlane
Termin składania ofert 16.07.2021r. godz. 10:00
Zaproszenie do składania ofert POBIERZ
Załączniki edytowalne POBIERZ
Dokumentacja techniczna POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert POBIERZ
Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian