Herb Nowego Sącza

Przebudowa drogi gminnej 293121K (ul. Jagodowa) w Nowym Sączu od km 0+167,00 do km 0+337,00

Tryb postępowania Zapytanie ofertowe – zamówienie pozaustawowe na podst. art. 2 ust.1 pkt.1 PZP
Przedmiot zamówienia Roboty budowlane
Termin składania ofert 11.04.2023r. godz. 09:00
Zaproszenie do składania ofert POBIERZ
Przedmiar POBIERZ
Dok. projektowa POBIERZ
Zał. edytowalny POBIERZ
Przekrój (1) POBIERZ
Przekrój (2) POBIERZ
Przewiń na górę