Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Przebudowa drogi gminnej nr 293048K na odcinku od km 0+000,00 do km 0+605,00 wraz z przebudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1599K i nr 1600K oraz skrzyżowania z drogami gminnymi nr 293225K i nr 293032K w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz. (ul.Broniewskiego)

                                        

 

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 293048K na odcinku od km 0+000,00 do km 0+605,00 wraz z przebudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1599K i nr 1600K oraz skrzyżowania z drogami gminnymi
nr 293225K i nr 293032K w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz” – ulica Broniewskiego.

DOFINANSOWANIE           2 537 247,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI    3 848 358,72 zł

 

W ramach zadania przebudowana zostanie jezdnia, chodnik po obu stronach, zatoki autobusowe i zatoki postojowe oraz skrzyżowanie ulic Broniewskiego – Okulickiego – Batalionów Chłopskich, a także wykonane zostanie rondo na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego – Paderewskiego – Barska. Wyznaczone przejścia dla pieszych zyskają dedykowane doświetlenie i oznakowanie. Ponadto wykonany zostanie remont przyłączy kanalizacji deszczowej, nastąpi również wymiana studni wpustów deszczowych, a także przebudowane zostaną sieci teletechniczna i elektroenergetyczna wraz z oświetleniem ulicznym.

CELE INWESTYCJI:

– poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców;

– zwiększenie płynność ruchu drogowego;

– zmniejszenie kosztów utrzymania drogi;

– ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poziomu hałasu;

– likwidacja barier technicznych oraz dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

REZULTATY:

Realizacja powyższej inwestycji będzie miała pozytywny wpływ na wszystkich mieszkańców Nowego Sącza, a w szczególności tych, którzy codziennie będą korzystać z przebudowanej infrastruktury drogowej, a także turystów oraz osób dojeżdżających np. do pracy, szkół, przedszkoli oraz przychodni zdrowia. Jednocześnie przebudowany ciąg komunikacyjny pozytywnie wpłynie na zwiększenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg, a także na szybszy i bezpieczniejszy transport na terenie Miasta Nowego Sącza.

Harmonogram rzeczowy prac [link]

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!