Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!
Plansza

Przebudowa drogi gminnej nr 293206K (ul. Młyńska) w km 0+000,00 do km 0+421,70 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową DK28 w km od 136+023,70 do km 136+286,40 oraz drogą powiatową nr 1605K w km od 0+000,00 do km 0+101,00 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz

                                                    

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 293206K (ul. Młyńska) w km 0+000,00 do km 0+421,70 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową DK28 w km od 136+023,70 do km 136+286,40 oraz drogą powiatową nr 1605K w km od 0+000,00 do km 0+101,00 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz”

DOFINANSOWANIE                                   3 401 710,39 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI    6 389 103,39 zł

Wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na ulicy Młyńskiej, nowy chodnik i ścieżka rowerowa z kostki brukowej wraz z krawężnikami granitowymi, ściekami z kostki granitowej oraz obrzeża betonowe. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa. Wyznaczone przejścia dla pieszych zyskają dedykowane doświetlenie i oznakowanie.

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!