Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Przebudowa drogi powiatowej nr 1595K (ul. 29 Listopada) w km 0+032,90 do km 0+822,20 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1595K (ul. 29 Listopada) w km 0+032,90 do km 0+822,20 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz”

 

DOFINANSOWANIE           1 708 736,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI    3 459 959,83 zł

 

W ramach zadania wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego, chodniki i  ścieżka pieszo-rowerowa z kostki brukowej. Ułożone zostaną krawężniki granitowe, ścieki z kostki granitowej oraz obrzeża betonowe. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie uliczne. Wyznaczone przejścia dla pieszych zyskają dedykowane doświetlenie. Wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe.

CELE INWESTYCJI:

– poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców;
– zwiększenie płynność ruchu drogowego;
– zmniejszenie kosztów utrzymania drogi;
– ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poziomu hałasu;
– poprawa kondycji fizycznej osób korzystających ze ścieżki rowerowej;
– likwidacja barier technicznych oraz dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

 

REZULTATY:

Realizacja powyższej inwestycji będzie miała pozytywny wpływ na wszystkich mieszkańców Nowego Sącza, a w szczególności tych, którzy codziennie będą korzystać z przebudowanej infrastruktury drogowej, a także turystów oraz osób dojeżdżających do pracy. Jednocześnie przebudowany ciąg komunikacyjny pozytywnie wpłynie na zwiększenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg, a także na szybszy i bezpieczniejszy transport na terenie Miasta Nowego Sącza. Dodatkowo budowa nowych ścieżek rowerowych przyczyni się do wzrostu popularności transportu rowerowego, a tym samym pozytywnie wpłynie na poprawę zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!