Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Przebudowa drogi powiatowej nr 1604K ( ul. Nawojowska) w km od 0+000,00 do 3+255,47 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz

Nr sprawy 271.2.19.2021
Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP
Przedmiot zamówienia Roboty budowlane
Termin składania ofert 11.06.2021r. godz. 08:00/ Termin składania ofert zmieniony na dzień 18.06.2021r. godz. 08:00
Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ
SWZ POBIERZ
Dokumentacja techniczna POBIERZ
STWIORB POBIERZ
Harmonogram – zał. nr 10 POBIERZ
Załączniki edytowalne POBIERZ
Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert KLIK
Informacja o zmianie treści zał. nr 8 – wzór umowy POBIERZ
Zał nr 8 – wzorzec umowy – zmiana treści POBIERZ
Odpowiedź na pytania Wykonawców [02.06] POBIERZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia POBIERZ
SWZ – zmiana treści [02.06] POBIERZ
Przedmiar – zmiana POBIERZ
Decyzja środowiskowa POBIERZ
Dokumentacja techniczna dot. oświetlenia POBIERZ
Dokumentacja techniczna dot. sygnalizacji świetlnej POBIERZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [04.06 – zmiana terminu składania ofert] POBIERZ
SWZ – zmiana treści [04.06] POBIERZ
Porozumienie PSG POBIERZ
Komunikat [10.06] POBIERZ
Zmiana dokumentacji technicznej POBIERZ
Odpowiedź na pytania Wykonawców [14.06] POBIERZ
Komunikat o zmianie treści SWZ [16.06] POBIERZ
SWZ – zmiana treści [16.06] POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert POBIERZ
Informacja o wyborze oferty POBIERZ
Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!