Przebudowa ul. Nowochruślickiej w Nowym Sączu w km 0+008,00 – 0+364,00

Przedmiot zamówienia Roboty budowlane
Termin składania ofert 26.05.2023r. godz. 08:00
Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ
SWZ POBIERZ
Załączniki edytowalne POBIERZ
Dokumentacja techniczna POBIERZ
Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert KLIK
STWiORB POBIERZ
Odp. na pyt. Wykonawców – 23.05 POBIERZ
SST – Aktywne znaki POBIERZ
Oświetlenie uliczne POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert POBIERZ
Przewiń na górę