Remont Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu – jezdnia prawa na odcinkach od km 66+802 do km 68+235 oraz od km 68+261 do km 68+962,60 w ciągu drogi krajowej DK75 relacji Kraków – Niepołomice – Brzesko – Nowy Sącz – Krzyżówka – Tylicz – Muszynka – granica państwa (Słowacja) – zakres dodatkowy

Nr. ref. 271.2.51.2020

Zamówienie udzielane w trybie z wolnej ręki na podst. art 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegające  na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, trwale powiązanych z zamówieniem podstawowym: „Remont Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu – jezdnia prawa na odcinkach od km 66+802 do km 68+235 oraz  od km 68+261 do km 68+962,60 w ciągu drogi krajowej DK75 relacji Kraków – Niepołomice – Brzesko – Nowy Sącz – Krzyżówka – Tylicz – Muszynka – granica państwa (Słowacja)”.  Zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych :

Wykonawca zaproszony do negocjacji:

ZBD Sp. z o. o. Sp. k., ul. Jagodowa 61, 33 – 300 Nowy Sącz

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna, ul. Jagodowa 55, 33 – 300 Nowy Sącz

Primost Południe Sp. z o. o., ul. Odkrywkowa 91, 42 – 504 Będzin

działający jako konsorcjum powołane w celu wspólnego ubiegania się o przedmiotowe zamówienie publiczne.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian