Pasek tła

Remont chodnika ul. Podhalańskiej w km 0+032,90 – 0+140,50 w Nowym Sączu na terenie Miasta Nowego Sącza

Nr sprawy DIR.JP-420-3/21
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe – zamówienie pozaustawowe na podst. art. 2 ust.1 pkt.1 PZP
Przedmiot zamówienia Roboty budowlane
Termin składania ofert 07.06.2021r. godz. 10:00
Zaproszenie do składania ofert POBIERZ
Załączniki edytowalne POBIERZ
Dokumentacja techniczna POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert POBIERZ
Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian