Widok drogi bez poboczy

Stabilizacja osuwiska nr 67991 wraz z odbudową drogi gminnej Zalesie (293404K) w miejscowości Nowy Sącz w km. 0+280-0+370

Przedmiot zamówienia Roboty budowlane
Termin składania ofert 25.05.2023r. godz. 08:00 – ZMIANA TERMINU: 29.05.2023r. godz. 10:00
Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ
SWZ POBIERZ
Załączniki edytowalne POBIERZ
Dokumentacja techniczna POBIERZ
Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert KLIK
Odp. na pyt. Wykonawców – 23.05 POBIERZ
Przedmiar – zmiana – 23.05 POBIERZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 23.05 POBIERZ
Dok. geologiczno – inżynierska POBIERZ
SWZ – zmiana treści – 23.05 POBIERZ
Odp. na pyt. Wykonawców – 25.05 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert POBIERZ
Przewiń na górę