Click to listen highlighted text!

Przebudowa drogi powiatowej nr 1595K (ul. 29 Listopada) w km 0+032,90 do km 0+822,20 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1595K (ul. 29 Listopada) w km 0+032,90 do km 0+822,20 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz”   DOFINANSOWANIE           1 717 262,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI    3 459 959,83 zł   W ramach zadania wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego, chodniki i  ścieżka pieszo-rowerowa z kostki brukowej. Ułożone zostaną krawężniki granitowe, ścieki z kostki granitowej oraz obrzeża betonowe. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie uliczne. Wyznaczone przejścia dla pieszych zyskają dedykowane doświetlenie. Wykonane zostanie oznakowanie poziome i[…]

„Przebudowa drogi gminnej nr 293385K na odcinku od km 0+015,00 do km 0+560,30 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz” (ul. Wiśniowieckiego)

                                                       Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 293385K na odcinku od km 0+015,00 do km 0+560,30 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz” – ulica Wiśniowieckiego. DOFINANSOWANIE           1 264 593,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI    2 560 840,11 zł   Przebudowana zostanie jezdnia, chodniki wraz z krawężnikami na ulicy Wiśniowieckiego od skrzyżowania z ulicą 1 Brygady do ulicy Królowej Jadwigi[…]

Przebudowa drogi gminnej nr 293048K na odcinku od km 0+000,00 do km 0+605,00 wraz z przebudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1599K i nr 1600K oraz skrzyżowania z drogami gminnymi nr 293225K i nr 293032K w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz. (ul.Broniewskiego)

                                           Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 293048K na odcinku od km 0+000,00 do km 0+605,00 wraz z przebudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1599K i nr 1600K oraz skrzyżowania z drogami gminnymi nr 293225K i nr 293032K w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz” – ulica Broniewskiego. DOFINANSOWANIE           2 537 247,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI    3 848 358,72 zł  […]

Przewiń do góry
Skip to content Click to listen highlighted text!